Current Local Time in Leninskiye Gory, Moskovskaya, Russia is 07:42:32

Moscow Time-MSK

Convert MSK To: EST | CST | MST | PST | GMT | CET | SST | Other time zones

Novyye Cherëmushki, Luzhniki, Semënovskoye, Vorob’yovo, Cherëmushki, Ramenki, Kastanayevo, Zyuzino, Kotlovka, Zamoskvorech’ye, Dorogomilovo, Presnenskiy, Nikol’skoye, Kozhukhovo, Matveyevskoye, Nagornyy, Davydkovo, Moscow, Amin’yevo
«PrevPicture of Moscow, Moskovskaya, RussiaNext»
...Error: .

Photo by / CC BY

Leninskiye Gory Time Zone

Leninskiye Gory Time ZoneMoscow Time
Time Zone AbbreviationMSK
UTC Offset for Moscow TimeUTC+03 Hours
Is MSK a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Leninskiye Gory 2022-08-10 07:42:32

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearAugust
Number of days in this month31
Day of the year221
Week of the year32
Number of Seconds from Epoch1660106552 Seconds
Is the year 2022 a Leap Year?No
Which century we are in?21st Century
Current Millennium3rd millennium
Calendar Type Gregorian Calendar
Date Format followed in Leninskiye Gorymonth - date - year

Twilights in Leninskiye Gory today

Civil Twilight Start Time2022-08-10 04:08:05
Civil Twilight End Time2022-08-10 21:02:29
Nautical Twilight Start Time2022-08-10 03:06:19
Nautical Twilight End Time2022-08-10 22:03:24
Astronomical Twilight Start Time2022-08-10 01:22:10
Astronomical Twilight End Time2022-08-10 23:41:24

Leninskiye Gory: Moon Phases

New moon day2022-08-27 11:18:05
Full moon day2022-08-12 04:36:42
First Quarter of Moon2022-09-03 21:08:42
Last Quarter of Moon2022-08-19 07:37:04

Daylight Saving in Leninskiye Gory

Is Daylight Saving Time active now in Leninskiye Gory?No
Leninskiye Gory Summer Time ZoneMSK
Leninskiye Gory Winter Time ZoneMSK
Daylight Time Start DateDaylight Saving Time is not observed in Leninskiye Gory, Russia
Daylight Time End DateDaylight Saving Time is not observed in Leninskiye Gory, Russia
UTC Offset for DSTUTC+03 Hours
UTC Offset during winterUTC+03 Hours

Leninskiye Gory Weather update today

Current Temperature in Leninskiye Gory16.17 Degree Celcius
Atmospheric Pressure in Leninskiye Gory1023 hPa
Leninskiye Gory Humidity Percentage72%
Wind Speed in Leninskiye Gory3.68 Miles Per Hour
Wind Direction in Leninskiye Gory24 Degrees
Ultraviolet Index (UV Index)

Leninskiye Gory: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Leninskiye Gory2022-08-10 04:52:21
Sunset Time Today in Leninskiye Gory2022-08-10 20:18:35
Noon Time in Leninskiye Gory2022-08-10 12:36:08
Duration of the daytime today in Leninskiye Gory15 Hours-26 Minutes -14 Seconds

Leninskiye Gory: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Leninskiye Gory2022-08-10 20:16:40
Moonset Time Today in Leninskiye Gory2022-08-10 01:24:05

About Leninskiye Gory

Name of the CityLeninskiye Gory, Moscow, Russia
Two Letter Country code of Russia (ISO 3166-1 alpha-2)RU
Three letter Country code of Russia (ISO 3166-1 alpha-3)RUS
Leninskiye Gory Latitude55.7
Leninskiye Gory Longitude
37.57
Alternates Names for Leninskiye Gory in Vernacular LanguagesLeninskie gory,Ленинские горы

Leninskiye Gory Time Zone Information

Leninskiye Gory is a city in Russia with a population of 30000 people. Leninskiye Gory lies in Longitude 37.57 and Latitude 37.57. Leninskiye Gory follows Moscow Time with an UTC offset of UTC+3:00. Leninskiye Gory does not follow daylight saving time.The Leninskiye Gory Time Zone Converter helps you to convert Leninskiye Gory time to local time in other time zones. The General Time Zone Converter converts from any Time Zone to any other Time zone which supports Leninskiye Gory time zone as well.


TimeJones.com © 2021