«PrevPicture of Beijing, Fujian, ChinaNext»

Current Local Time in Xiayang, Fujian, China is 04:41:55

- UTC+08:00 hours

Saturday, Jul 13 2024, week - 28, 195th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:75.78°F/24.32°C/297.47K Broken clouds

Find time in other cities around the world:

Xiayang Weather

Current Temperature in Xiayang75.78°F/24.32°C/297.47K
Feels like77.32°F/25.18°C/298.33K
Xiayang Humidity Percentage91%
Atmospheric Pressure in Xiayang1003 hPa
Wind Speed in Xiayang1.09 Miles Per Hour
Wind Direction in Xiayang193 Degrees

Xiayang Time Zone

Xiayang Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Xiayang 2024-07-13 04:41:55

Daylight Saving Time in Xiayang

Is Daylight Saving Time active now in Xiayang?No
Xiayang Summer Time ZoneNo DST
Xiayang Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Xiayang today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Xiayang: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Xiayang
Sunset Time in Xiayang
Noon Time in Xiayang
Duration of the daytime today in Xiayang0 Hours-0 Minutes-0 Seconds
Prepare failed

Xiayang: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Xiayang
Moonset Time Today in Xiayang

Xiayang: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Calendar Today

Day of the weekSaturday
Month of the yearJuly
Number of days in this month31
Day of the year194
Week of the year28
Number of Seconds from Epoch1720816915 Seconds

About Xiayang

Name of the CityXiayang, Fujian, China
Xiayang, Jianxi, Yangkou, Maodi, Jihui, Dalikou, Wangtai, Laizhou, Mangdang, Shuinan, Lanxia, Yedun, Nanping, Xiqin, Daheng, Qingzhou, Yuankeng, Pushang, Zhengfang, Yangdun
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Xiayang Latitude26.7736300
Xiayang Longitude
117.9933100
Xiayang Elevation
0 meter
Alternates Names for Xiayang in Vernacular LanguagesHsia-yang,Siayang,Xiayang,Xiayang Zhen,xia yang,xia yang zhen,峡阳,峡阳
TimeJones.com © 2023