«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Shengpu, Jiangsu Sheng, China is 14:44:29

- UTC+08:00 hours

Wednesday, Feb 28 2024, week - 09, 59th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:41.63°F/5.35°C/278.5K overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Shengpu Weather

Current Temperature in Shengpu41.63°F/5.35°C/278.5K
Feels like38.64°F/3.69°C/276.84K
Shengpu Humidity Percentage97%
Atmospheric Pressure in Shengpu1023 hPa
Wind Speed in Shengpu2.09 Miles Per Hour
Wind Direction in Shengpu331 Degrees

Shengpu Time Zone

Shengpu Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Shengpu 2024-02-28 14:44:29

Daylight Saving Time in Shengpu

Is Daylight Saving Time active now in Shengpu?No
Shengpu Summer Time ZoneNo DST
Shengpu Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Shengpu today

Civil Twilight Start Time2024-02-28 06:02:21
Civil Twilight End Time2024-02-28 18:18:50
Nautical Twilight Start Time2024-02-28 05:34:12
Nautical Twilight End Time2024-02-28 18:47:01
Astronomical Twilight Start Time2024-02-28 05:06:07
Astronomical Twilight End Time2024-02-28 19:15:08

Shengpu: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Shengpu2024-02-28 06:26:28
Sunset Time in Shengpu2024-02-28 17:54:42
Noon Time in Shengpu2024-02-28 12:10:22
Duration of the daytime today in Shengpu11 Hours-28 Minutes -14 Seconds

Shengpu: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Shengpu2024-02-28 21:14:23
Moonset Time Today in Shengpu2024-02-28 08:13:15

Shengpu: Moon Phases

New moon day2024-03-10 17:01:23
Full moon day2024-03-25 15:01:16
First Quarter of Moon2024-03-17 12:11:41
Last Quarter of Moon2024-03-03 23:24:27

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearFebruary
Number of days in this month29
Day of the year58
Week of the year09
Number of Seconds from Epoch1709102669 Seconds

About Shengpu

Name of the CityShengpu, Jiangsu Sheng, China
Shengpu, Luzhi, Weiting, Zhangpu, Guoxiang, Loufeng, Kunshan, Songling, Jinxi, Qiandeng, Bacheng, Shuangta, Pingjianglu, Taiping, Tongli, Zhouzhuang, Suzhou, Shilu, Lujia, Yuanhe
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Shengpu Latitude31.3054700
Shengpu Longitude
120.8167100
Alternates Names for Shengpu in Vernacular LanguagesShengpu,Shengpu Zhen,sheng pu,sheng pu zhen,胜浦,胜浦镇
TimeJones.com © 2023