«PrevPicture of Beijing, Zhejiang Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Sandun, Zhejiang Sheng, China is 04:33:38

- UTC+08:00 hours

Friday, Feb 23 2024, week - 08, 54th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:33.76°F/0.98°C/274.13K overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Sandun Weather

Current Temperature in Sandun33.76°F/0.98°C/274.13K
Feels like27.19°F/-2.67°C/270.48K
Sandun Humidity Percentage87%
Atmospheric Pressure in Sandun1032 hPa
Wind Speed in Sandun3.43 Miles Per Hour
Wind Direction in Sandun333 Degrees

Sandun Time Zone

Sandun Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Sandun 2024-02-23 04:33:38

Daylight Saving Time in Sandun

Is Daylight Saving Time active now in Sandun?No
Sandun Summer Time ZoneNo DST
Sandun Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Sandun today

Civil Twilight Start Time2024-02-23 06:09:53
Civil Twilight End Time2024-02-23 18:18:45
Nautical Twilight Start Time2024-02-23 05:41:55
Nautical Twilight End Time2024-02-23 18:46:45
Astronomical Twilight Start Time2024-02-23 05:14:05
Astronomical Twilight End Time2024-02-23 19:14:36

Sandun: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Sandun2024-02-23 06:33:54
Sunset Time in Sandun2024-02-23 17:54:44
Noon Time in Sandun2024-02-23 12:14:06
Duration of the daytime today in Sandun11 Hours-20 Minutes -50 Seconds

Sandun: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Sandun2024-02-23 16:47:03
Moonset Time Today in Sandun2024-02-23 06:01:31

Sandun: Moon Phases

New moon day2024-03-10 17:01:23
Full moon day2024-02-24 20:31:22
First Quarter of Moon2024-02-16 23:01:55
Last Quarter of Moon2024-03-03 23:24:27

Calendar Today

Day of the weekFriday
Month of the yearFebruary
Number of days in this month29
Day of the year53
Week of the year08
Number of Seconds from Epoch1708634018 Seconds

About Sandun

Name of the CitySandun, Zhejiang Sheng, China
Sandun, Xiangfu, Jiangcun, Gongchenqiao, Xiaohe, Gudang, Liangzhu, Shangtang, Mishixiang, Kangqiao, Hangzhou, Liuxia, Cangqian, Xindong, Xihu, Banshan, Chongxian, Jianqiao, Sijiqing, Renhe
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Sandun Latitude30.3247000
Sandun Longitude
120.0776300
Alternates Names for Sandun in Vernacular LanguagesSan-tun,San-tun-chen,Sandun,Sandun Zhen,san dun,san dun zhen,三墩,三墩
TimeJones.com © 2023