«PrevPicture of Beijing, Fujian, ChinaNext»

Current Local Time in Jiandou, Fujian, China is 03:37:38

- UTC+08:00 hours

Wednesday, Apr 17 2024, week - 16, 108th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:70.05°F/21.14°C/294.29K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Jiandou Weather

Current Temperature in Jiandou70.05°F/21.14°C/294.29K
Feels like71.17°F/21.76°C/294.91K
Jiandou Humidity Percentage94%
Atmospheric Pressure in Jiandou1010 hPa
Wind Speed in Jiandou1.47 Miles Per Hour
Wind Direction in Jiandou135 Degrees

Jiandou Time Zone

Jiandou Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Jiandou 2024-04-17 03:37:39

Daylight Saving Time in Jiandou

Is Daylight Saving Time active now in Jiandou?No
Jiandou Summer Time ZoneNo DST
Jiandou Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Jiandou today

Civil Twilight Start Time2024-04-17 05:21:25
Civil Twilight End Time2024-04-17 18:56:36
Nautical Twilight Start Time2024-04-17 04:53:47
Nautical Twilight End Time2024-04-17 19:24:19
Astronomical Twilight Start Time2024-04-17 04:25:36
Astronomical Twilight End Time2024-04-17 19:52:34

Jiandou: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Jiandou2024-04-17 05:44:40
Sunset Time in Jiandou2024-04-17 18:33:19
Noon Time in Jiandou2024-04-17 12:08:48
Duration of the daytime today in Jiandou12 Hours-48 Minutes-39 Seconds

Jiandou: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Jiandou2024-04-17 12:53:06
Moonset Time Today in Jiandou2024-04-17 02:00:50

Jiandou: Moon Phases

New moon day2024-05-08 11:22:53
Full moon day2024-04-24 07:49:56
First Quarter of Moon2024-04-16 03:14:03
Last Quarter of Moon2024-05-01 19:28:12

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearApril
Number of days in this month30
Day of the year107
Week of the year16
Number of Seconds from Epoch1713296259 Seconds

About Jiandou

Name of the CityJiandou, Fujian, China
Jiandou, Gande, Hushang, Bailai, Yudou, Kengzikou, Hutou, Hengkou, Changkeng, Hutou, Taozhou, Yidu, Xiayang, Jindou, Lantian, Penghu, Dabu, Shangqing, Jiyang, Wushan
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Jiandou Latitude25.3228300
Jiandou Longitude
117.9293800
Jiandou Elevation
0 meter
Alternates Names for Jiandou in Vernacular LanguagesChien-tou,Jiandou,Jiandou Zhen,jian dou,jian dou zhen,剑斗,剑斗镇
TimeJones.com © 2023