«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Fenhu, Jiangsu Sheng, China is 14:14:09

- UTC+08:00 hours

Wednesday, Feb 28 2024, week - 09, 59th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:41.79°F/5.44°C/278.59K light rain

Find time in other cities around the world:

Fenhu Weather

Current Temperature in Fenhu41.79°F/5.44°C/278.59K
Feels like38.32°F/3.51°C/276.66K
Fenhu Humidity Percentage97%
Atmospheric Pressure in Fenhu1024 hPa
Wind Speed in Fenhu2.4 Miles Per Hour
Wind Direction in Fenhu334 Degrees

Fenhu Time Zone

Fenhu Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Fenhu 2024-02-28 14:14:09

Daylight Saving Time in Fenhu

Is Daylight Saving Time active now in Fenhu?No
Fenhu Summer Time ZoneNo DST
Fenhu Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Fenhu today

Civil Twilight Start Time2024-02-28 06:02:07
Civil Twilight End Time2024-02-28 18:18:54
Nautical Twilight Start Time2024-02-28 05:34:03
Nautical Twilight End Time2024-02-28 18:47:00
Astronomical Twilight Start Time2024-02-28 05:06:04
Astronomical Twilight End Time2024-02-28 19:15:01

Fenhu: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Fenhu2024-02-28 06:26:10
Sunset Time in Fenhu2024-02-28 17:54:51
Noon Time in Fenhu2024-02-28 12:10:17
Duration of the daytime today in Fenhu11 Hours-28 Minutes -41 Seconds

Fenhu: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Fenhu2024-02-28 21:14:01
Moonset Time Today in Fenhu2024-02-28 08:13:22

Fenhu: Moon Phases

New moon day2024-03-10 17:01:23
Full moon day2024-03-25 15:01:16
First Quarter of Moon2024-03-17 12:11:41
Last Quarter of Moon2024-03-03 23:24:27

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearFebruary
Number of days in this month29
Day of the year58
Week of the year09
Number of Seconds from Epoch1709100849 Seconds

About Fenhu

Name of the CityFenhu, Jiangsu Sheng, China
Fenhu, Taozhuang, Jinze, Xitang, Dingzha, Hongxi, Zhouzhuang, Lili, Tianning, Ganyao, Yaozhuang, Yangmiao, Wangjiangjing, Jinxi, Weitang, Pingwang, Shengze, Liantang, Jiashan, Tongli
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Fenhu Latitude31.0135200
Fenhu Longitude
120.8369600
Alternates Names for Fenhu in Vernacular LanguagesFenhu,Fenhu Zhen,fen hu,fen hu zhen,汾湖,汾湖镇
TimeJones.com © 2023