«PrevPicture of Beijing, Zhejiang Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Jiabei, Zhejiang Sheng, China is 03:25:04

- UTC+08:00 hours

Wednesday, Apr 17 2024, week - 16, 108th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:60.57°F/15.87°C/289.02K Light rain

Find time in other cities around the world:

Jiabei Weather

Current Temperature in Jiabei60.57°F/15.87°C/289.02K
Feels like60.93°F/16.07°C/289.22K
Jiabei Humidity Percentage98%
Atmospheric Pressure in Jiabei1010 hPa
Wind Speed in Jiabei4.3 Miles Per Hour
Wind Direction in Jiabei105 Degrees

Jiabei Time Zone

Jiabei Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Jiabei 2024-04-17 03:25:04

Daylight Saving Time in Jiabei

Is Daylight Saving Time active now in Jiabei?No
Jiabei Summer Time ZoneNo DST
Jiabei Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Jiabei today

Civil Twilight Start Time2024-04-17 05:03:31
Civil Twilight End Time2024-04-17 18:52:23
Nautical Twilight Start Time2024-04-17 04:34:09
Nautical Twilight End Time2024-04-17 19:21:50
Astronomical Twilight Start Time2024-04-17 04:03:58
Astronomical Twilight End Time2024-04-17 19:52:07

Jiabei: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Jiabei2024-04-17 05:28:05
Sunset Time in Jiabei2024-04-17 18:27:46
Noon Time in Jiabei2024-04-17 11:57:41
Duration of the daytime today in Jiabei12 Hours-59 Minutes-41 Seconds

Jiabei: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Jiabei2024-04-17 12:29:55
Moonset Time Today in Jiabei2024-04-17 02:01:58

Jiabei: Moon Phases

New moon day2024-05-08 11:22:53
Full moon day2024-04-24 07:49:56
First Quarter of Moon2024-04-16 03:14:03
Last Quarter of Moon2024-05-01 19:28:12

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearApril
Number of days in this month30
Day of the year107
Week of the year16
Number of Seconds from Epoch1713295504 Seconds

About Jiabei

Name of the CityJiabei, Zhejiang Sheng, China
Jiabei, Jiaxing, Jiefang, Chengnan, Tanghui, Youchegang, Dongzha, Qixing, Wangjiangjing, Hengjingqiao, Yangmiao, Puyuan, Daqiao, Yuxin, Shengze, Tianning, Wangdian, Hongxi, Fengqiao, Ganyao
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Jiabei Latitude30.7795900
Jiabei Longitude
120.7117700
Jiabei Elevation
0 meter
Alternates Names for Jiabei in Vernacular LanguagesJiabei,Jiabei Jiedao,Jiabei Xiang,jia bei,jia bei jie dao,jia bei xiang,嘉 ,嘉北乡,嘉北街道
TimeJones.com © 2023