«PrevPicture of Beijing, Fujian, ChinaNext»

Current Local Time in Shigu, Fujian, China is 23:29:05

- UTC+08:00 hours

Tuesday, Jun 25 2024, week - 26, 177th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:74.64°F/23.69°C/296.84K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Shigu Weather

Current Temperature in Shigu74.64°F/23.69°C/296.84K
Feels like76.41°F/24.67°C/297.82K
Shigu Humidity Percentage98%
Atmospheric Pressure in Shigu1013 hPa
Wind Speed in Shigu1.32 Miles Per Hour
Wind Direction in Shigu136 Degrees

Shigu Time Zone

Shigu Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Shigu 2024-06-25 23:29:05

Daylight Saving Time in Shigu

Is Daylight Saving Time active now in Shigu?No
Shigu Summer Time ZoneNo DST
Shigu Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Shigu today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Shigu: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Shigu
Sunset Time in Shigu
Noon Time in Shigu
Duration of the daytime today in Shigu0 Hours-0 Minutes-0 Seconds
Prepare failed

Shigu: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Shigu
Moonset Time Today in Shigu

Shigu: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Calendar Today

Day of the weekTuesday
Month of the yearJune
Number of days in this month30
Day of the year176
Week of the year26
Number of Seconds from Epoch1719329345 Seconds

About Shigu

Name of the CityShigu, Fujian, China
Shigu, Wulijie, Wufeng, Taocheng, Dabu, Xianjia, Dongping, Penghu, Sukeng, Jiefu, Dongguan, Sanban, Chengxiang, Penghua, Xunzhong, Jindou, Huyang, Matou, Gaide, Longmentan
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Shigu Latitude25.3391500
Shigu Longitude
118.2470000
Shigu Elevation
0 meter
Alternates Names for Shigu in Vernacular LanguagesShenzhongyang,Shigu,Shigu Zhen,shen zhong yang,shi gu,shi gu zhen,深中洋, 石鼓,石鼓镇
TimeJones.com © 2023