«PrevPicture of Beijing, Fujian, ChinaNext»

Current Local Time in Xianjia, Fujian, China is 20:15:31

- UTC+08:00 hours

Wednesday, May 22 2024, week - 21, 143rd day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:66.04°F/18.91°C/292.06K Moderate rain

Find time in other cities around the world:

Xianjia Weather

Current Temperature in Xianjia66.04°F/18.91°C/292.06K
Feels like66.99°F/19.44°C/292.59K
Xianjia Humidity Percentage99%
Atmospheric Pressure in Xianjia1011 hPa
Wind Speed in Xianjia1.25 Miles Per Hour
Wind Direction in Xianjia166 Degrees

Xianjia Time Zone

Xianjia Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Xianjia 2024-05-22 20:15:31

Daylight Saving Time in Xianjia

Is Daylight Saving Time active now in Xianjia?No
Xianjia Summer Time ZoneNo DST
Xianjia Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Xianjia today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Xianjia: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Xianjia
Sunset Time in Xianjia
Noon Time in Xianjia
Duration of the daytime today in Xianjia0 Hours-0 Minutes-0 Seconds
Prepare failed

Xianjia: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Xianjia
Moonset Time Today in Xianjia

Xianjia: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearMay
Number of days in this month31
Day of the year142
Week of the year21
Number of Seconds from Epoch1716380131 Seconds

About Xianjia

Name of the CityXianjia, Fujian, China
Xianjia, Dabu, Penghua, Shigu, Wulijie, Taocheng, Dongping, Jingu, Wufeng, Penghu, Dongguan, Kuidou, Hutou, Matou, Hutou, Bailai, Penglai, Sukeng, Jiefu, Jintao
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Xianjia Latitude25.2633300
Xianjia Longitude
118.2130600
Xianjia Elevation
0 meter
Alternates Names for Xianjia in Vernacular LanguagesDuzhai'an,Duzhai’an,Xianjia,Xianjia Zhen,du zhai an,xian jia,xian jia zhen ,仙夹,仙夹镇,杜宅垵
TimeJones.com © 2023