«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Fanchuan, Jiangsu Sheng, China is 05:32:04

- UTC+08:00 hours

Wednesday, Apr 17 2024, week - 16, 108th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:56.12°F/13.4°C/286.55K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Fanchuan Weather

Current Temperature in Fanchuan56.12°F/13.4°C/286.55K
Feels like55.15°F/12.86°C/286.01K
Fanchuan Humidity Percentage79%
Atmospheric Pressure in Fanchuan1012 hPa
Wind Speed in Fanchuan3.59 Miles Per Hour
Wind Direction in Fanchuan76 Degrees

Fanchuan Time Zone

Fanchuan Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Fanchuan 2024-04-17 05:32:05

Daylight Saving Time in Fanchuan

Is Daylight Saving Time active now in Fanchuan?No
Fanchuan Summer Time ZoneNo DST
Fanchuan Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Fanchuan today

Civil Twilight Start Time2024-04-17 05:05:02
Civil Twilight End Time2024-04-17 18:59:09
Nautical Twilight Start Time2024-04-17 04:34:56
Nautical Twilight End Time2024-04-17 19:29:20
Astronomical Twilight Start Time2024-04-17 04:03:54
Astronomical Twilight End Time2024-04-17 20:00:30

Fanchuan: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Fanchuan2024-04-17 05:30:10
Sunset Time in Fanchuan2024-04-17 18:33:58
Noon Time in Fanchuan2024-04-17 12:01:48
Duration of the daytime today in Fanchuan13 Hours-3 Minutes-48 Seconds

Fanchuan: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Fanchuan2024-04-17 12:29:50
Moonset Time Today in Fanchuan2024-04-17 02:10:54

Fanchuan: Moon Phases

New moon day2024-05-08 11:22:53
Full moon day2024-04-24 07:49:56
First Quarter of Moon2024-04-16 03:14:03
Last Quarter of Moon2024-05-01 19:28:12

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearApril
Number of days in this month30
Day of the year107
Week of the year16
Number of Seconds from Epoch1713303125 Seconds

About Fanchuan

Name of the CityFanchuan, Jiangsu Sheng, China
Fanchuan, Xiaoji, Baqiao, Hanliu, Zhenwu, Dinggou, Tangzhuang, Wujian, Xiejia, Sanduo, Guocun, Dinghuo, Huagang, Zhouzhuang, Yiling, Yigou, Chenbao, Shaobo, Cheluo, Gaoyou
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Fanchuan Latitude32.6655400
Fanchuan Longitude
119.6833800
Fanchuan Elevation
0 meter
Alternates Names for Fanchuan in Vernacular LanguagesFan-ch'uan-chen,Fan-ch’uan-chen,Fanchuan,Fanchuan Zhen,Fanchwanchen,fan ch uan,fan chuan zhen,樊川,樊川镇
TimeJones.com © 2023