«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Zhenwu, Jiangsu Sheng, China is 03:53:27

- UTC+08:00 hours

Wednesday, Apr 17 2024, week - 16, 108th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:61.95°F/16.64°C/289.79K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Zhenwu Weather

Current Temperature in Zhenwu61.95°F/16.64°C/289.79K
Feels like61.84°F/16.58°C/289.73K
Zhenwu Humidity Percentage85%
Atmospheric Pressure in Zhenwu1011 hPa
Wind Speed in Zhenwu3.66 Miles Per Hour
Wind Direction in Zhenwu67 Degrees

Zhenwu Time Zone

Zhenwu Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Zhenwu 2024-04-17 03:53:27

Daylight Saving Time in Zhenwu

Is Daylight Saving Time active now in Zhenwu?No
Zhenwu Summer Time ZoneNo DST
Zhenwu Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Zhenwu today

Civil Twilight Start Time2024-04-17 05:05:30
Civil Twilight End Time2024-04-17 18:59:29
Nautical Twilight Start Time2024-04-17 04:35:26
Nautical Twilight End Time2024-04-17 19:29:39
Astronomical Twilight Start Time2024-04-17 04:04:25
Astronomical Twilight End Time2024-04-17 20:00:47

Zhenwu: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Zhenwu2024-04-17 05:30:37
Sunset Time in Zhenwu2024-04-17 18:34:19
Noon Time in Zhenwu2024-04-17 12:02:12
Duration of the daytime today in Zhenwu13 Hours-3 Minutes-42 Seconds

Zhenwu: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Zhenwu2024-04-17 12:30:22
Moonset Time Today in Zhenwu2024-04-17 02:11:11

Zhenwu: Moon Phases

New moon day2024-05-08 11:22:53
Full moon day2024-04-24 07:49:56
First Quarter of Moon2024-04-16 03:14:03
Last Quarter of Moon2024-05-01 19:28:12

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearApril
Number of days in this month30
Day of the year107
Week of the year16
Number of Seconds from Epoch1713297207 Seconds

About Zhenwu

Name of the CityZhenwu, Jiangsu Sheng, China
Zhenwu, Baqiao, Dinggou, Dinghuo, Fanchuan, Shaobo, Cheluo, Xiejia, Yiling, Xiaoji, Hanliu, Tai’an, Gaoyou, Xiannü, Yigou, Guocun, Gongdao, Fangxiang, Tangzhuang, Wantou
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Zhenwu Latitude32.6169100
Zhenwu Longitude
119.5761500
Zhenwu Elevation
0 meter
Alternates Names for Zhenwu in Vernacular LanguagesChen-wu-miao,Zhenwu,Zhenwu Zhen,Zhenwumiao,zhen wu,zhen wu zhen,真武,真 镇
TimeJones.com © 2023