«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Yigou, Jiangsu Sheng, China is 19:28:49

- UTC+08:00 hours

Monday, Mar 04 2024, week - 10, 64th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:45.75°F/7.64°C/280.79K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Yigou Weather

Current Temperature in Yigou45.75°F/7.64°C/280.79K
Feels like41.41°F/5.23°C/278.38K
Yigou Humidity Percentage98%
Atmospheric Pressure in Yigou1012 hPa
Wind Speed in Yigou3.76 Miles Per Hour
Wind Direction in Yigou76 Degrees

Yigou Time Zone

Yigou Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Yigou 2024-03-04 19:28:49

Daylight Saving Time in Yigou

Is Daylight Saving Time active now in Yigou?No
Yigou Summer Time ZoneNo DST
Yigou Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Yigou today

Civil Twilight Start Time2024-03-04 06:02:25
Civil Twilight End Time2024-03-04 18:27:12
Nautical Twilight Start Time2024-03-04 05:33:52
Nautical Twilight End Time2024-03-04 18:55:47
Astronomical Twilight Start Time2024-03-04 05:05:19
Astronomical Twilight End Time2024-03-04 19:24:23

Yigou: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Yigou2024-03-04 06:26:50
Sunset Time in Yigou2024-03-04 18:02:46
Noon Time in Yigou2024-03-04 12:14:33
Duration of the daytime today in Yigou11 Hours-35 Minutes-56 Seconds

Yigou: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Yigou2024-03-04 01:22:55
Moonset Time Today in Yigou2024-03-04 11:08:21

Yigou: Moon Phases

New moon day2024-03-10 17:01:23
Full moon day2024-03-25 15:01:16
First Quarter of Moon2024-03-17 12:11:41
Last Quarter of Moon2024-03-03 23:24:27

Calendar Today

Day of the weekMonday
Month of the yearMarch
Number of days in this month31
Day of the year63
Week of the year10
Number of Seconds from Epoch1709551729 Seconds

About Yigou

Name of the CityYigou, Jiangsu Sheng, China
Yigou, Longqiu, Gaoyou, Xiejia, Gaoyou, Cheluo, Sanduo, Hanliu, Situ, Mapeng, Baqiao, Zhoushan, Hengjing, Tangzhuang, Zhenwu, Fanchuan, Guoji, Zhouxiang, Ganduo, Wujian
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Yigou Latitude32.8017900
Yigou Longitude
119.5247400
Yigou Elevation
0 meter
Alternates Names for Yigou in Vernacular LanguagesI-kou,I-kou-chen,Yigou,Yigouzhen,yi gou,yi gou zhen,一沟,一沟镇
TimeJones.com © 2023