«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Ganduo, Jiangsu Sheng, China is 19:51:56

- UTC+08:00 hours

Monday, Mar 04 2024, week - 10, 64th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:45.46°F/7.48°C/280.63K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Ganduo Weather

Current Temperature in Ganduo45.46°F/7.48°C/280.63K
Feels like41.59°F/5.33°C/278.48K
Ganduo Humidity Percentage98%
Atmospheric Pressure in Ganduo1012 hPa
Wind Speed in Ganduo3.25 Miles Per Hour
Wind Direction in Ganduo78 Degrees

Ganduo Time Zone

Ganduo Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Ganduo 2024-03-04 19:51:56

Daylight Saving Time in Ganduo

Is Daylight Saving Time active now in Ganduo?No
Ganduo Summer Time ZoneNo DST
Ganduo Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Ganduo today

Civil Twilight Start Time2024-03-04 06:01:29
Civil Twilight End Time2024-03-04 18:26:13
Nautical Twilight Start Time2024-03-04 05:32:55
Nautical Twilight End Time2024-03-04 18:54:50
Astronomical Twilight Start Time2024-03-04 05:04:20
Astronomical Twilight End Time2024-03-04 19:23:27

Ganduo: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Ganduo2024-03-04 06:25:55
Sunset Time in Ganduo2024-03-04 18:01:46
Noon Time in Ganduo2024-03-04 12:13:36
Duration of the daytime today in Ganduo11 Hours-35 Minutes-51 Seconds

Ganduo: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Ganduo2024-03-04 01:22:10
Moonset Time Today in Ganduo2024-03-04 11:07:05

Ganduo: Moon Phases

New moon day2024-03-10 17:01:23
Full moon day2024-03-25 15:01:16
First Quarter of Moon2024-03-17 12:11:41
Last Quarter of Moon2024-03-03 23:24:27

Calendar Today

Day of the weekMonday
Month of the yearMarch
Number of days in this month31
Day of the year63
Week of the year10
Number of Seconds from Epoch1709553116 Seconds

About Ganduo

Name of the CityGanduo, Jiangsu Sheng, China
Ganduo, Lincheng, Shaoyang, Hengjing, Shaoyang, Xinghua, Xijiao, Duotian, Sanduo, Situ, Tangzhuang, Wujian, Hanliu, Chenbao, Chengdong, Xiejia, Zhuhong, Shenlun, Zhouzhuang, Zhouxiang
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Ganduo Latitude32.8755900
Ganduo Longitude
119.7613800
Ganduo Elevation
0 meter
Alternates Names for Ganduo in Vernacular LanguagesGanduo,Ganduo Zhen,gan duo,gan duo zhen,甘垛,甘垛镇
TimeJones.com © 2023