«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Zhouxiang, Jiangsu Sheng, China is 06:10:05

- UTC+08:00 hours

Saturday, Apr 13 2024, week - 15, 104th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:57.47°F/14.15°C/287.3K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Zhouxiang Weather

Current Temperature in Zhouxiang57.47°F/14.15°C/287.3K
Feels like57.52°F/14.18°C/287.33K
Zhouxiang Humidity Percentage98%
Atmospheric Pressure in Zhouxiang1015 hPa
Wind Speed in Zhouxiang3.85 Miles Per Hour
Wind Direction in Zhouxiang91 Degrees

Zhouxiang Time Zone

Zhouxiang Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Zhouxiang 2024-04-13 06:10:05

Daylight Saving Time in Zhouxiang

Is Daylight Saving Time active now in Zhouxiang?No
Zhouxiang Summer Time ZoneNo DST
Zhouxiang Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Zhouxiang today

Civil Twilight Start Time2024-04-13 05:10:01
Civil Twilight End Time2024-04-13 18:56:59
Nautical Twilight Start Time2024-04-13 04:40:05
Nautical Twilight End Time2024-04-13 19:26:59
Astronomical Twilight Start Time2024-04-13 04:09:18
Astronomical Twilight End Time2024-04-13 19:57:53

Zhouxiang: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Zhouxiang2024-04-13 05:35:03
Sunset Time in Zhouxiang2024-04-13 18:31:53
Noon Time in Zhouxiang2024-04-13 12:03:12
Duration of the daytime today in Zhouxiang12 Hours-56 Minutes-50 Seconds

Zhouxiang: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Zhouxiang2024-04-13 08:32:54
Moonset Time Today in Zhouxiang2024-04-13 23:50:52

Zhouxiang: Moon Phases

New moon day2024-04-09 02:21:49
Full moon day2024-04-24 07:49:56
First Quarter of Moon2024-04-16 03:14:03
Last Quarter of Moon2024-05-01 19:28:12

Calendar Today

Day of the weekSaturday
Month of the yearApril
Number of days in this month30
Day of the year103
Week of the year15
Number of Seconds from Epoch1712959805 Seconds

About Zhouxiang

Name of the CityZhouxiang, Jiangsu Sheng, China
Zhouxiang, Wangying, Zhoushan, Huying, Situ, Hengjing, Xijiao, Mapeng, Longqiu, Sanduo, Ganduo, Yigou, Shaoyang, Xinghua, Shaoyang, Gaoyou, Gaoyou, Xiejia, Lincheng, Duotian
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Zhouxiang Latitude33.0066600
Zhouxiang Longitude
119.5706100
Zhouxiang Elevation
0 meter
Alternates Names for Zhouxiang in Vernacular LanguagesZhouxiang,Zhouxiang Zhen,zhou xiang,zhou xiang zhen,周巷,周巷镇
TimeJones.com © 2023