«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Hengjing, Jiangsu Sheng, China is 15:18:02

- UTC+08:00 hours

Sunday, Dec 03 2023, week - 48, 337th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:11.95 C clear sky

Find time in other cities around the world:

Hengjing Weather

Current Temperature in Hengjing11.95 Degree Celcius
Feels like9.72 Degree Celcius
Hengjing Humidity Percentage20%
Atmospheric Pressure in Hengjing1026 hPa
Wind Speed in Hengjing1.29 Miles Per Hour
Wind Direction in Hengjing72 Degrees

Daylight Saving Time in Hengjing

Is Daylight Saving Time active now in Hengjing?No
Hengjing Summer Time ZoneNo DST
Hengjing Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Hengjing: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Hengjing2023-12-03 06:47:41
Sunset Time in Hengjing2023-12-03 16:55:41
Noon Time in Hengjing2023-12-03 11:51:47
Duration of the daytime today in Hengjing10 Hours-8 Minutes -0 Seconds

Hengjing: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Hengjing2023-12-03 22:13:50
Moonset Time Today in Hengjing2023-12-03 11:37:08

Hengjing Time Zone

Hengjing Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Hengjing 2023-12-03 15:18:03

Twilights in Hengjing today

Civil Twilight Start Time2023-12-03 06:21:00
Civil Twilight End Time2023-12-03 17:22:22
Nautical Twilight Start Time2023-12-03 05:50:27
Nautical Twilight End Time2023-12-03 17:52:55
Astronomical Twilight Start Time2023-12-03 05:20:34
Astronomical Twilight End Time2023-12-03 18:22:48

Hengjing: Moon Phases

New moon day2023-12-13 07:33:00
Full moon day2023-12-27 08:34:10
First Quarter of Moon2023-12-20 02:40:11
Last Quarter of Moon2023-12-05 13:50:13

Calendar Today

Day of the weekSunday
Month of the yearDecember
Number of days in this month31
Day of the year336
Week of the year48
Number of Seconds from Epoch1701587883 Seconds

About Hengjing

Name of the CityHengjing, Jiangsu Sheng, China
Situ, Xijiao, Ganduo, Shaoyang, Sanduo, Shaoyang, Xinghua, Lincheng, Zhouxiang, Duotian, Tangzhuang, Hanliu, Zhoushan, Longqiu, Xiejia, Wujian, Yigou, Wangying, Chengdong
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Hengjing Latitude32.9169000
Hengjing Longitude
119.6921300
Alternates Names for Hengjing in Vernacular LanguagesHengjing,Hengjing Zhen,heng jing,heng jing zhen,横泾,横泾镇
TimeJones.com © 2023