«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Shuofang, Jiangsu Sheng, China is 16:29:47

- UTC+08:00 hours

Tuesday, Jul 16 2024, week - 29, 198th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:91.76°F/33.2°C/306.35K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Shuofang Weather

Current Temperature in Shuofang91.76°F/33.2°C/306.35K
Feels like104.36°F/40.2°C/313.35K
Shuofang Humidity Percentage67%
Atmospheric Pressure in Shuofang1006 hPa
Wind Speed in Shuofang5.01 Miles Per Hour
Wind Direction in Shuofang164 Degrees

Shuofang Time Zone

Shuofang Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Shuofang 2024-07-16 16:29:47

Daylight Saving Time in Shuofang

Is Daylight Saving Time active now in Shuofang?No
Shuofang Summer Time ZoneNo DST
Shuofang Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Shuofang today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Shuofang: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Shuofang
Sunset Time in Shuofang
Noon Time in Shuofang
Duration of the daytime today in Shuofang0 Hours-0 Minutes-0 Seconds
Prepare failed

Shuofang: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Shuofang
Moonset Time Today in Shuofang

Shuofang: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Calendar Today

Day of the weekTuesday
Month of the yearJuly
Number of days in this month31
Day of the year197
Week of the year29
Number of Seconds from Epoch1721118587 Seconds

About Shuofang

Name of the CityShuofang, Jiangsu Sheng, China
Shuofang, Hongshan, Wangting, Meicun, Huazhuang, Fangqian, Ehu, Wangzhuang, Huangdai, Changjianglu, Tong’an, Dongting, Xushuguan, Anzhen, Helie, Beiqiao, Taihu, Nanchansi, Wuxi, Chong’ansi
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Shuofang Latitude31.4885700
Shuofang Longitude
120.4399400
Shuofang Elevation
0 meter
Alternates Names for Shuofang in Vernacular LanguagesShih-fang,Shuofang,Shuofang Jiedao,shuo fang,shuo fang jie dao,硕放,硕放 街道
TimeJones.com © 2023