«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Huangdai, Jiangsu Sheng, China is 14:16:05

- UTC+08:00 hours

Wednesday, Feb 28 2024, week - 09, 59th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:41.22°F/5.12°C/278.27K overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Huangdai Weather

Current Temperature in Huangdai41.22°F/5.12°C/278.27K
Feels like37.87°F/3.26°C/276.41K
Huangdai Humidity Percentage96%
Atmospheric Pressure in Huangdai1024 hPa
Wind Speed in Huangdai2.26 Miles Per Hour
Wind Direction in Huangdai341 Degrees

Huangdai Time Zone

Huangdai Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Huangdai 2024-02-28 14:16:05

Daylight Saving Time in Huangdai

Is Daylight Saving Time active now in Huangdai?No
Huangdai Summer Time ZoneNo DST
Huangdai Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Huangdai today

Civil Twilight Start Time2024-02-28 06:03:27
Civil Twilight End Time2024-02-28 18:19:49
Nautical Twilight Start Time2024-02-28 05:35:16
Nautical Twilight End Time2024-02-28 18:48:02
Astronomical Twilight Start Time2024-02-28 05:07:09
Astronomical Twilight End Time2024-02-28 19:16:11

Huangdai: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Huangdai2024-02-28 06:27:36
Sunset Time in Huangdai2024-02-28 17:55:39
Noon Time in Huangdai2024-02-28 12:11:24
Duration of the daytime today in Huangdai11 Hours-28 Minutes -3 Seconds

Huangdai: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Huangdai2024-02-28 21:15:35
Moonset Time Today in Huangdai2024-02-28 08:14:14

Huangdai: Moon Phases

New moon day2024-03-10 17:01:23
Full moon day2024-03-25 15:01:16
First Quarter of Moon2024-03-17 12:11:41
Last Quarter of Moon2024-03-03 23:24:27

Calendar Today

Day of the weekWednesday
Month of the yearFebruary
Number of days in this month29
Day of the year58
Week of the year09
Number of Seconds from Epoch1709100965 Seconds

About Huangdai

Name of the CityHuangdai, Jiangsu Sheng, China
Huangdai, Yuanhe, Hongshan, Xushuguan, Beiqiao, Weitang, Baiyangwan, Ehu, Wangting, Tong’an, Shuofang, Taiping, Fengqiao, Shilu, Suzhou, Pingjianglu, Shishan, Shuangta, Weiting, Xinzhuang
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Huangdai Latitude31.4362400
Huangdai Longitude
120.5560100
Alternates Names for Huangdai in Vernacular LanguagesHuang-tai-chen,Huangdai,Huangdai Zhen,huang dai,huang dai zhen,黄埭,黄埭 镇
TimeJones.com © 2023