«PrevPicture of Beijing, Jiangsu Sheng, ChinaNext»

Current Local Time in Xushuguan, Jiangsu Sheng, China is 13:59:23

- UTC+08:00 hours

Tuesday, Jul 16 2024, week - 29, 198th day of year, Daylight saving is not followed

timezone converter

Weather:92.82°F/33.79°C/306.94K Overcast clouds

Find time in other cities around the world:

Xushuguan Weather

Current Temperature in Xushuguan92.82°F/33.79°C/306.94K
Feels like105.42°F/40.79°C/313.94K
Xushuguan Humidity Percentage63%
Atmospheric Pressure in Xushuguan1006 hPa
Wind Speed in Xushuguan5.57 Miles Per Hour
Wind Direction in Xushuguan178 Degrees

Xushuguan Time Zone

Xushuguan Time Zone
Time Zone Abbreviation
UTC Offset for 8 Hours
Is a Standard Time Zone?Yes
Current Local Time in Xushuguan 2024-07-16 13:59:23

Daylight Saving Time in Xushuguan

Is Daylight Saving Time active now in Xushuguan?No
Xushuguan Summer Time ZoneNo DST
Xushuguan Winter Time Zone
Daylight Time Start DateDST Not followed
Daylight Time End DateDST Not followed
UTC Offset for DST9 Hours
UTC Offset during winter8 Hours

Twilights in Xushuguan today

Civil Twilight Start Time
Civil Twilight End Time
Nautical Twilight Start Time
Nautical Twilight End Time
Astronomical Twilight Start Time
Astronomical Twilight End Time

Xushuguan: Sunrise Time & Sunset Time

Sunrise Time in Xushuguan
Sunset Time in Xushuguan
Noon Time in Xushuguan
Duration of the daytime today in Xushuguan0 Hours-0 Minutes-0 Seconds
Prepare failed

Xushuguan: Moonrise Time & Moonset Time

Moonrise Time Today in Xushuguan
Moonset Time Today in Xushuguan

Xushuguan: Moon Phases

New moon day
Full moon day
First Quarter of Moon
Last Quarter of Moon

Calendar Today

Day of the weekTuesday
Month of the yearJuly
Number of days in this month31
Day of the year197
Week of the year29
Number of Seconds from Epoch1721109563 Seconds

About Xushuguan

Name of the CityXushuguan, Jiangsu Sheng, China
Xushuguan, Tong’an, Baiyangwan, Huangdai, Wangting, Fengqiao, Dongzhu, Shishan, Yuanhe, Hongshan, Shilu, Suzhou, Shuofang, Mudu, Pingjianglu, Guangfu, Shuangta, Xukou, Ehu, Weitang
Two Letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-2)CN
Three letter Country code of China (ISO 3166-1 alpha-3)CHN
Xushuguan Latitude31.3802800
Xushuguan Longitude
120.4981700
Xushuguan Elevation
0 meter
Alternates Names for Xushuguan in Vernacular LanguagesHsu-kuan-chen,Hsu-shu-kuan,Hsü-kuan-chen,Hsü-shu-kuan,Hu-shu-kuan,Hushukwa n,Xushuguan,Xushuguan Zhen,hu shu guan,hu shu guan zhen,浒墅关,浒墅关
TimeJones.com © 2023